Guangzhou Feituo Stage Lighting Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Guangzhou Feituo Stage Lighting Co., Ltd.
Guangdong, China

New arrival 200w Zoom+Beam Spot LED Moving Head Light with Prism and Gobo.  

 

1. Light Source: 200W High power LED
2. Display: LCD display
3. LED Life Time: 50000 Hours
4. Pan scan:540°(16bit) Electric correction
5. Tilt scan:270° (16bit) Electric correction
6. Color wheel: one color wheel, 7 kinds of color chips in one color wheel
7. Channel: 6/17 two Channels mode
8. Static Gobo: 8gobos
9. Rotation Gobo: 6 gobos
10. Effect Wheel: one Rotation Three prism
11. Lens optical system achanical focus beam Zoom angle 8°/15°
12. Prism: 3 rotation prism or 6 row prism
13. Control mode: DMX512/Master-Slave/Auto run